Kendi kavimlerinin mensupları dışındaki insanları nitelendirmek için, genellikle onların meslekleri belirtilir.
    Bu isimler, oldukça farklı bir lonca oluşturan Laieşi ve Ursari Çingenelerince kullanılmaktadır


Blidariler : ahşap mutfak araç gereci yapıp satarlar.
Chivutseler : badanacılık yaparlar.
Ciobatoriler : ayakkabı yapımı ve onarımıyla uğraşırlar.
Costorariler : kalaycıdırlar.
Ghilabariler : çalgıcıdırlar.
Lautariler : çalgıcı ve flüt yapımcısıdırlar.
Ligurariler : ahşap ve araç gereçler yapıp satarlar.
Meshteri Lacatuşiler : çilingirdirler.
Ursariler : ayı oynatırlar
Rudariler : ahşap araç ve gereç yaparlar.
Salaboriler : duvarcıdırlar.
Vatraşiler : çiftçi ve bahçıvandırlar.
Zlatariler : ırmak kıyılarında altın ararlar.

    Geleneksel çingene meslekleri ise demircilik, nalbantlık, bakırcılık, kalaycılık, sepetçilik, elekçilik, altın arayıcılığı, seyislik, şifacılık, falcılık, ayı oynatıcılığı, akrobatlık, müzisyenlik, çengilik, bohçacılık, gemi yapımcılığı, oymacılık, madencilik, kahinlik ve dilencilik şeklinde sıralanıyor

Çingene Falcı Kız<

Reklamlar