Ekim 2009


  KIVRIM KIVRIM YOLLAR

İspanya’dan Antonio El Pipa ve Juana, Romaya’dan Fanfare ve Taraf, Hindistan’dan Maharaja, Makedonya’dan Esma Redzepova, dünyanın farklı noktalarından hareket eden bu sanatçılar zaman içinde müzik ve danslarında farklı etkiler yaratan çingene kimliklerini Kuzey Amerika turnesinde aynı sahnede konuşturuyorlar.

Belgesel tadındaki çekimler hem sanatçıların kendi yaşantılarından görüntüleri, hem de 6 hafta süren yolculuklarını ve birlikte gerçekleştirdikleri performansları içeriyor.
Bir yandan keyifle gülümserken diğer yandan yaşanmışlıklara tanık olup burkulmamak mümkün değil.

Yönetmen Jasmine Dellal’in gözünden bakınca bir kez daha aynı şeyi düşünüyorum;

  ‘Yok aslında birbirimizden bir farkımız’

KIVRIM KIVRIM YOLLAR

Reklamlar

  İspanyol dansçı Manuel Reina ve eşi Işıl Reina ile Flamenco dersleri 1 Ekim 2009 Perşembe günü yeni kurs dönemini açtı. Haftada 2 gün teknik ve kareografik eğitim verilen Etnik 34’de Flamenco’ya ilgi duyan ve öğrenmek isteyenler için kayıtlar halen devam ediyor.
  05355204734 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Etnik 34

  Kendi kavimlerinin mensupları dışındaki insanları nitelendirmek için, genellikle onların meslekleri belirtilir.
  Bu isimler, oldukça farklı bir lonca oluşturan Laieşi ve Ursari Çingenelerince kullanılmaktadır


Blidariler : ahşap mutfak araç gereci yapıp satarlar.
Chivutseler : badanacılık yaparlar.
Ciobatoriler : ayakkabı yapımı ve onarımıyla uğraşırlar.
Costorariler : kalaycıdırlar.
Ghilabariler : çalgıcıdırlar.
Lautariler : çalgıcı ve flüt yapımcısıdırlar.
Ligurariler : ahşap ve araç gereçler yapıp satarlar.
Meshteri Lacatuşiler : çilingirdirler.
Ursariler : ayı oynatırlar
Rudariler : ahşap araç ve gereç yaparlar.
Salaboriler : duvarcıdırlar.
Vatraşiler : çiftçi ve bahçıvandırlar.
Zlatariler : ırmak kıyılarında altın ararlar.

  Geleneksel çingene meslekleri ise demircilik, nalbantlık, bakırcılık, kalaycılık, sepetçilik, elekçilik, altın arayıcılığı, seyislik, şifacılık, falcılık, ayı oynatıcılığı, akrobatlık, müzisyenlik, çengilik, bohçacılık, gemi yapımcılığı, oymacılık, madencilik, kahinlik ve dilencilik şeklinde sıralanıyor

Çingene Falcı Kız<