Movimiento_gitano

Çingenelerin Hindistan’dan ayrılıp dünyanın dört bir tarafına yayılmaları temel olarak yaşadıkları bölgede yabancı halklarca işgal edilmeleri,  geçim sıkıntısı çekmeleri ve savaş gibi içiçe geçmiş sebeplere bağlanmıştır.

Hindistan’dan çıkan üç aşamalı bir göç süreci yaşandığı varsayılmaktadır.

Buna göre;

  • ilk göç M.S. V.-VII. yüzyıllar arasında,

  • ikinci göç VII-X. yüzyıllar arasında,

  • üçüncüsü ise X-XIII. yüzyıllar arasında gerçekleşmiştir.

Çingenelerin Batı’ya doğru gerçekleşen göç güzergâhları

  • Afganistan, İran, Türkiye ve Balkanlar üzerinden
  • Afganistan, İran, Ermenistan, Rusya ve Balkanlar üzerinden
  • Afganistan, İran, Suriye-Filistin, Kuzey Afrika ve İspanya üzerinden
Reklamlar